header

"Energia magnetyczna jest podstawową energią, od której zależy życie organizmu" Prof. Werner Heisenberg (1901-1976), fizyk i filozof, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki

Zmienne a stałe pole magnetyczne

Zmienne pole magnetyczne wytwarzane jest w generatorach, w których pod wpływem przepływającego pulsacyjnie prądu, powstaje pole elektromagnetyczne. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia dzięki poruszającym się ładunkom elektrycznym i zmieniającym się polom. Zależnie od natężenia i ustawienia generatora wytworzone fale magnetyczne charakteryzują się różną siłą oddziaływania na organizmy żywe.

Stałe pole magnetyczne wykorzystywano w medycynie chińskiej od wieków, a w medycynie konwencjonalnej i rehabilitacji od ponad 100 lat. Obecnie do produkcji magnesów wykorzystuje się związki ziem rzadkich wzbogacone o opiłki metali, magnetyków i ferromagnetyków. W zależności od użytych składników uzyskuje się większe lub mniejsze natężenie pola magnetycznego. Największe pole magnetyczne możliwe jest do uzyskania w magnesach neodymowych wytwarzanych na bazie neodymu żelaza. Szczególny dobór składników, nowoczesna technologia ich przetwarzania oraz sposób namagnesowania powoduje powstanie siatki magnetycznej z bardzo gęsto przecinającymi się liniami pól. W rezultacie uzyskujemy efekt podobny do tego, który powstaje przy zastosowaniu zmiennego pola magnetycznego.

                                                                                     Jak to możliwe?

Nic w naturze nie pozostaje w bezruchu. Organizm żywy jest tego najlepszym przykładem. Zachodzi w nim jednocześnie nieskończenie wiele procesów. Poddanie organizmu działaniu permanentnego pola magnetycznego wspomaga porządkowanie tych procesów.

Nawet nieznaczny ruch ciała wpływa na zmianę ułożenia na nim linii wielu przecinających się pól magnetycznych. Siła tych pól jest naturalnie mniejsza niż ta, którą uzyskuje się dzięki generatorom pola zmiennego. Jednak terapia stałym polem magnetycznym od wieków broni się sama. Przede wszystkim dlatego, że jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia i nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Podobnie jak nie możemy najeść się na zapas, tak samo nie możemy namagnesować się na przyszłość. Uwaga! Zobacz też poniżej: w jakich przypadkach nie należy stosować terapii magnetycznej.

Magnetic Field Therapy by Torpol® z pewnością nie można przedawkować. Przede wszystkim dlatego, że nasza terapia dostarcza organizmowi tyle energii, ile może on długofalowo zaabsorbować. Jak wiadomo, wszystkie komórki posiadają niewielki ładunek elektryczny, wrażliwy na działanie pola magnetycznego. W trakcie choroby lub po wysiłku dochodzi do zakłócenia równowagi energetycznej.
Poddanie organizmu działaniu stałego pola magnetycznego skutecznie niweluje ten proces. W pierwszej fazie, po zastosowaniu terapii, pole magnetyczne oddziałując na organizm wpływa między innymi na poprawę transportu tlenu przez komórki krwi, rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza napięcie śródbłonka naczyniowego, przyczyniając się do lepszej wymiany jonowej, miejscowo podwyższa temperaturę, co zwiększa tempo procesów naprawczych. Gdy dochodzi do uporządkowania zaburzonych procesów, następuje faza poprawy, czyli podniesienie witalności organizmu poprzez dostarczenie mu dodatkowej dawki energii, co w konsekwencji korzystnie wpływa na wzrost odporności na choroby, a także na zmęczenie. Permanentna terapia Magnetic Field Therapy by Torpol® nie pozwala organizmowi na zaburzenia w jego funkcjonowaniu. W sposób ciągły przywraca go do porządku.

Terapia magnetyczna

 • wspomaga procesy zdrowienia poprzez  szybszą reparację i regenerację tkanek twardych i miękkich
 • podnosi witalność organizmu poprzez wzrost energii
 • skraca czas odnowy biologicznej
 • przywraca równowagę energetyczną organizmu
 • poprawia funkcje odpornościowe organizmu
 • poprawia metabolizm i przemianę materii
 • powoduje wzrost odporności na zmęczenie fizyczne i psychiczne
 • przyspiesza gojenie się ran

Skąd taki szeroki i różnorodny wpływ Magnetic Field Therapy by Torpol® na organizm człowieka?

Pole magnetyczne wywołuje efekt związany z rozszerzeniem naczyń krwionośnych, zmniejszeniem krzepliwości krwi i zwiększeniem wyłapywania tlenu. Ma to korzystny wpływ na przyśpieszenie procesu regeneracji tkanek, czyli na zdrowienie organizmu. Nasza terapia, odgrywa duże znaczenie w procesie odnowy biologicznej, czyli detaksacji. W jej trakcie następuje szybsze usuwanie z organizmu toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Jest to szczególnie ważne w trakcie leczenia, po leczeniu, a także w trakcie i po wysiłku fizycznym.

Większa zdolność krwi do przenoszenia tlenu, wywołana wpływem pola magnetycznego, poprawia ogólną witalność. W okresie tzw. restytucji powysiłkowej terapia magnetyczna umożliwia szybszy powrót organizmu do stanu sprzed wysiłku. Dotyczy to głównie zwolnienia tętna, wyrównywania ciśnienia tętniczego, spowolnienia oddechu i powrotu częstości uderzeń serca. Działanie stałego pola magnetycznego przebiega na poziomie atomowym. Powoduje wzbudzenie atomów i cząsteczek, dzięki czemu zwiększa się ich aktywność, co z kolei korzystnie wpływa na poprawę metabolizmu wewnątrzkomórkowego. 

W jakich przypadkach zalecana jest terapia stałym polem magnetycznym?

Terapia stałym polem magnetycznym Magnetic Field Therapy by Torpol® polecana jest w profilaktyce leczniczej, a także w leczeniu wspomagającym i dotyczy: 
 
 • schorzeń układu ruchu, a w szczególności: zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, zapalenia stawów
 • zespołów bólowych układu ruchu na tle zwyrodnieniowym, zapalnym, pourazowych i innych
 • chorób związanych z metabolizmem
 • choroby wieńcowej oraz nadciśnienia tętniczego

W jakich przypadkach nie należy stosować terapii magnetycznej?

Terapii magnetycznej nie należy stosować w okresie ciąży, w trakcie leczenia otwartych ran oraz procesów nowotworowych, a także u osób z rozrusznikami serca, urządzeniami elektroinsulinowymi, czy innymi implantami elektronicznymi. W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie stosowania terapii magnetycznej zaleca się konsultacje z lekarzem.


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje stałe pole magnetyczne do siły 20.000 Gauss (2 Tesla) za całkowicie nieszkodliwe.